Superar Bosna

Superar BiH osnovana je 2012. godine uz podršku organizacije „Bauern helfen Bauern“ ( Seljaci pomažu seljacima ). Pruža priliku da više od 120 dece iskusi važnost i lepotu zajedničkog stvaranja muzike. U prijateljskoj i ohrabrujućoj atmosferi, deca razvijaju sebe i svoje talente slobodno, poboljšavajući ključne životne vještine, kao što su samopouzdanje, poštovanje, disciplina, osećaj zajedništva i odgovornosti. Muzička nastava, koja podrazumeva sviranje instrumenata, pevanje u horu i ples, odigrava se na skoro dnevnom nivou, i vodi je iskusni muzičar Ismar Porić, koordinator Superar inicijative u Srebrenici.

Superar BiH uživa podršku organizacije “Bauern helfen Bauern”, Rotary kluba Salcburg – Altštat, Timko (Teamco) Fondacije i drugih donatora. ERSTE Fondacija je regionalni partner Superar mreže, koja uključuje Superar inicijativu u Austriji, BiH, Lihtenštajnu, Rumuniji, Slovačkoj i Švajcarskoj. Superar inicijativu su u Austriji 2010. godine pokrenuli Bečka koncertna kuća, Hor bečkih dečaka i organizacija Karitas Beč, po uzoru na venecuelansku muzičku inicijativu El sistema, koja okuplja 350 000 dece i tinejdžera u 180 muzičkih centara u Venecueli, uključujući i najsiromašnije regione. Na taj način, deca iz svih društvenih slojeva imaju priliku da izgrade perspektivu za budućnost kroz muziku, razviju svoje talente i ličnosti.

Molimo vas da nas podrzite.

PODRZITE SUPERAR SADA